Het begrijpen van planten en hun omgeving

Prof. dr.ir. Maarten Koornneef
Directeur bij het Max Planck Instituut voor Plantenveredelings Onderzoek

Ter inleiding: Mijn vakgebied is de plantenbiologie

Belangrijk is het begrijpen van essentiële processen die functioneren in planten (fotosynthese, opname en verwerking van mineralen, bloei, kiemrust bij zaden en de interacties van planten met hun omgeving (temperatuur, daglengte en andere organismen (bv pathogenen en micro-organismen die de planten helpen, etc). De bestudering van deze processen gebeurt in toenemende mate multidisciplinair waarbij het bestuderen van de erfelijke verschillen binnen en tussen plantensoorten een zeer belangrijk aspect is.

Bij veel van deze boven genoemde processen worden steeds nieuwe aspecten ontdekt en begrepen en moet men spreken van veel (relatief kleine) doorbraken. Echter wanneer we het verschil tussen C3- en C4-fotosynthese goed zouden begrijpen en ook van een C3-plant een efficiënter werkende C4-plant kunnen maken zou dat een grote doorbraak zijn. Vergelijkbaar zou het volledig begrijpen en kunnen veranderen van de stikstofbinding door bacteriën wat bepaalde planten wel en veel anderen niet kunnen.

Planten zijn de basis van alle voedsel en essentieel in het ecosysteem. Dat planten en landbouw (en het verbeteren daarvan bv via betere rassen) essentieel zijn en dat we moeten begrijpen hoe ze functioneren en waar we ze optimaler kunnen gebruiken in plantenveredeling lijkt mij vanzelfsprekend.


Andere bijdragen in Biologie, Voedsel