Het Anthropoceen

prof.dr. Jack Middelburg
Wetenschappelijk Directeur Darwin Centrum voor Biogeologie
Universiteit Utrecht

De aardwetenschappen s.l. heeft een ontwikkeling ondergaan van een beschrijvende discipline in de jaren 70/80 van de vorige eeuw en daarvoor tot een kwantitatieve wetenschap waarin wetten uit de fysica en chemie worden gebruikt om het systeem aarde beter te begrijpen. De laatste 15 jaar realiseren we ons dat veel van de processen aan het aardoppervlakte mede door biologische processen bepaald worden en dit heeft geleid tot grote vooruitgang in ons begrip van biogeochemische kringlopen in het heden en verleden. We zien de laatste jaren dat de menselijke invloed zodanig groot is (uitsterven soorten, verstoring kringlopen, verstoring klimaat) dat we het systeem aarde in een andere toestand aan het brengen zijn. Vandaar dat we sinds kort in het Anthropoceen leven, een nieuw geologisch tijdvak.

Ik hoop dat het op termijn mogelijk is om de evolutie van het systeem aarde te voorspellen is door zowel de fysische, chemische als biologische processen mee te nemen en waarbij er adequate procedures zijn om heterogeniteit en adaptatie van gemeenschappen mee te nemen in onze voorspellingen.

Mijn vakgebied, de biogeochemie, bestudeert de kringlopen van de elementen in de oceaan, op het land en in zoetwater en zal significant bijdragen aan het kwantificeren van de kringlopen (nodig om koolstofprobleem op te lossen) en het beter begrijpen en voorspellen van het systeem aarde gedurende de komende decades.


Andere bijdragen in Aardwetenschappen, De aarde, Klimaat