verantwoording

Na het succesvolle onderzoek onder 75 sociale wetenschappers vorig jaar, richtte De Groene zich dit jaar op de bèta-wetenschappen. We legden de top van de Nederlandse bèta-wetenschap drie vragen voor:

1. Wat is de belangrijkste wetenschappelijke ontwikkeling in uw vakgebied?

2. Op welke wetenschappelijke doorbraak hoopt u?

3. Wat is de waarde van uw vakgebied voor de samenleving?

Voor ons onderzoek vroegen we alle Spinzoaprijswinnaars en alle KNAW-leden uit de aardwetenschappen, de biologie, de geneeskunde, de natuur- en sterrenkunde, de scheikunde en de wiskunde. Ook schreven we alle leden van de Jonge Academie aan, de afdeling van de KNAW voor jonge, talentvolle wetenschappers. Tenslotte vroegen we alle onderzoekers die de afgelopen jaren een zogeheten Vidi of Vici-beurs hebben gekregen om hun veelbelovende onderzoeksvoorstellen in de praktijk te brengen.

In totaal gaven 89 onderzoekers een kijkje in de keuken van de wetenschap. Onder hen waren negen aardwetenschappers, 21 biologen, zeventien natuur- en sterrenkundigen, 8 scheikundigen, vier technische wetenschappers en negen wiskundigen.

Van micro-organismen tot hemellichamen, van elementaire deeltjes tot opgekweekte organen, de oogst aan onderwerpen is enorm.  Om vat te krijgen op deze dwarsdoorsnede van het bètaonderzoek, kregen we hulp van een begeleidingscommissie bestaande prof. dr. Louise Vet (directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie), dr. Appy Sluijs (Paleo-klimatoloog aan de Universiteit Utrecht) , en dr. Eppo Bruins (directeur Technologiestichting STW).Wetenschapsjournalist Broer Scholtens adviseerde bij het schrijven van de stukken. Aan alle vier zijn we veel dank verschuldigd.

In De Groene van deze week presenteren we de resultaten van het onderzoek: een analyse van de datarevolutie die het wetenschappelijk onderzoek de afgelopen jaren ingrijpend hebben veranderd, de tien meest ingrijpende wetenschappelijk doorbraken en een verhaal over de grote open vragen. De komende maanden gaan we in verschillende stukken verder op de materie in.

Op deze site kunt u alle volledige bijdragen van alle bèta-wetenschappers lezen: tezamen vormen ze een prachtige staalkaart van waar het in de wetenschap op dit moment om draait.

Mocht u vragen hebben over het project of deze website, aarzel niet contact met ons op te nemen.