Geesteswetenschappers moeten vuile handen durven maken!

Dr Marjan Groot & Professor dr. Robert Zwijnenberg
Theorie en Geschiedenis van Design en Decorative Art & Hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de relatie tussen kunst en wetenschap

De ontwikkelingen binnen de levenswetenschappen zijn en zullen van grote invloed zijn op onze samenleving en culturele opvattingen over wie en wat we zijn als mens.

Religie als verschijnsel

Professor Dr. Ab de Jong
Hoogleraar Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en wetenschappelijk directeur van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen

“Als je wilt weten hoe de toekomst van de geesteswetenschappen eruitziet,” zei een oude, inmiddels gepensioneerde Israëlische historicus me ooit, “dan moet je kijken wat er nu gebeurt met de theologische faculteiten in Europa; die kant gaan we uiteindelijk allemaal op.”

Donkere wolken

Professor dr. Mariken Teeuwen
Senior onderzoeker bij het Huygens ING en bijzonder hoogleraar Transmissie van Middeleeuwse Latijnse Teksten

De meest veelbelovende ontwikkeling voor mij is de toenemende mate waarin digitale facsimiles van middeleeuwse handschriften beschikbaar zijn op internet.

Wij zijn (gelukkig) niet ons brein

Professor Dr. Hans Radder
Professor Filosofie van wetenschap en technologie

Een democratisch verantwoorde omgang met de complexiteit en onzekerheid van heden en toekomst vereist het inzetten van alle middelen waarover we beschikken.

Over geesteswetenschap

Professor dr. Paul van Tongeren
Hoogleraar Wijsgerige Ethiek

Over “de” geesteswetenschappen kan moeilijk iets in het algemeen gezegd worden: ze zijn niet altijd…  Lees deze bijdrage

Alles is anders in Japan

Professor Dr. Wim J. Boot
Hoogleraar Japanse geschiedenis

De geesteswetenschappen zijn (in een variatie op Huizinga’s definitie van Geschiedenis) de vorm waarin de mensheid zich rekenschap geeft van zichzelf.

Nadenken over fundamentele concepten

Professor Dr. Marcus Düwell
Hoogleraar wijsgerige ethiek

In de praktische filosofie/ethiek zijn met name ontwikkelingen interessant die vragen naar moraal en politiek weten te verbinden met discussies rond metafysica, antropologie en sociaalfilosofie.

Criminologen en sociologen

Dr. Manon van der Heijden
Assistent professor Vroegmoderne stadsgeschiedenis

Een belangrijke ontwikkeling in de geesteswetenschappen is de ontwikkeling van interdisciplinaire benaderingen

Interdisciplinaire samenwerking

Professor Dr. Jaap Goedgebuure
Emiritus-hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde en oud-hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Literatuur

De totstandkoming van geïntegreerde faculteiten geesteswetenschappen aan diverse Nederlandse universiteiten biedt kansen