Hersenproces tijdens taal-taak

Monique Flecken
Postdoc onderzoeker Psycholinguïstiek

Binnen mijn vakgebied, de psycholinguïstiek (specifiek, de tweedetaalverwerving), is er in de laatste jaren veel veranderd door het toenemende gebruik van neurowetenschappelijke onderzoeksmethoden.

Het verleden in het heden

Professor Dr. Susan Legêne
Hoogleraar Politieke geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling op het vakgebied van de geschiedschrijving betreft mijns inziens het onderzoek…  Lees deze bijdrage

Nieuwe tools om literatuur te lezen

Professor Dr. Karina van Dalen-Oskam
Professor Computationele Literatuurstudies (UvA) en onderzoeksleider Textual Scholarship and Literary Studies (Huygens Instituut)

Onderzoekers in de literatuurwetenschap hebben steeds meer materiaal in digitale vorm tot hun beschikking, waardoor…  Lees deze bijdrage

Het belang van kunstgeschiedenis

Dr. Sandra Kisters
Moderne en hedendaagse beeldende kunst

Kunst ontstaat niet in een vacuüm, gemaakt door een geïsoleerd genie in een eenzaam atelier, maar wordt beïnvloed door de tijd en plaats waar zij wordt gemaakt.

De hedendaagse inspiratie

Professor dr. Kees Ribbens
Senior onderzoeker publieke geschiedenis en bijzonder hoogleraar Populair historische cultuur en oorlog

Het vakgebied van de geschiedbeoefening is sterk gebaat bij de toenemende, soms schoksgewijze verbreding van het perspectief.

Hoe ziet de taalkunde er over 50 jaar uit?

Professor dr. Arjen P. Versloot
Hoogleraar Germaanse Taalkunde (Scandinavisch, Duits en Fries)

Wie een beetje verder kijkt dan alleen de taalkunde kan zich afvragen of de paradigma’s van de taalkunde wel zoveel met taal zelf te maken hebben.