Het gesprek van cultuur over zichzelf

Dr. Arie Steensel
Postdoc, Veni-onderzoeker Middeleeuwse urbane geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling in de historische wetenschappen is de trend naar een grotere interdisciplinaire oriëntatie

De gefundeerde reflectie van de milieu-ethiek

Dr. Marc D. Davidson
Vidi onderzoeker aan Institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) Gastonderzoeker en lector bij de onderzoekgroep Ethiek en onderzoeksgroep Philosophy and Public Affairs

Hoe behoren de kosten van milieubescherming internationaal te worden verdeeld?

De vruchten van de alfawetenschap

Professor Dr. Cornelius Hasselblatt
Hoogleraar Finoegrische talen en culturen

Onderzoek naar oorsprong en afkomst van de Finoegrische talen is nog steeds boeiend en er is veel beweging.

Een aangeboren mentale fundering

Professor dr Johan Rooryck
Professor Franse linguïstiek

Naar mijn mening ligt de grote uitdaging van de geesteswetenschappen in haar interactie met de cognitieve wetenschappen

Ideeën voorzien van context

Professor dr. Sjaak Koenis
Hoogleraar Sociale filosofie

We moeten onze ideeën over rechtvaardigheid, vrijheid, enz. niet in een universalistisch en/of ahistorisch domein funderen

Data-gestuurde infrastructuur

Professor Dr. José van Dijck
Professor in Vergelijkende Mediastudies

In mijn vakgebied (mediastudies) is de belangrijkste ontwikkeling op dit moment de snelle groei van een data-gestuurde infrastructuur.

The Future of the Humanities

Professor dr. Frank van Vree
Decaan Geesteswetenschappen

Are the humanities really in dire straits in the Netherlands and elsewhere, or is that merely the case for certain subject fields and disciplines?

De Klassieken vergaan niet

Dr. Susanna de Beer
UD Latijnse taal en literatuur

Misschien is wel de meest veelbelovende ontwikkeling dat het steeds normaler wordt om multidisciplinair onderzoek te doen.