Het spook van de globalisering

Dr. Peter van Dam
Universitair docent Globalisering, Religie en Transnationale Civil Society

Geschiedschrijving geeft houvast in de onontkoombare stroom van de tijd. Ze biedt oriëntatie bij de…  Lees deze bijdrage

Nieuwe tools om literatuur te lezen

Professor Dr. Karina van Dalen-Oskam
Professor Computationele Literatuurstudies (UvA) en onderzoeksleider Textual Scholarship and Literary Studies (Huygens Instituut)

Onderzoekers in de literatuurwetenschap hebben steeds meer materiaal in digitale vorm tot hun beschikking, waardoor…  Lees deze bijdrage

Geesteswetenschappers moeten vuile handen durven maken!

Dr Marjan Groot & Professor dr. Robert Zwijnenberg
Theorie en Geschiedenis van Design en Decorative Art & Hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de relatie tussen kunst en wetenschap

De ontwikkelingen binnen de levenswetenschappen zijn en zullen van grote invloed zijn op onze samenleving en culturele opvattingen over wie en wat we zijn als mens.

Geesteswetenschappers, pas op uw zaak!

Dr. Stefan Couperus
Postdoc onderzoeker Politieke geschiedenis

Geen enkel (symbolisch) systeem kan zo idiosyncratisch en fluïde tegelijk zijn als taal, zonder dat het zijn functie of betekenis verliest

Over geesteswetenschap

Professor dr. Paul van Tongeren
Hoogleraar Wijsgerige Ethiek

Over “de” geesteswetenschappen kan moeilijk iets in het algemeen gezegd worden: ze zijn niet altijd…  Lees deze bijdrage

Criminologen en sociologen

Dr. Manon van der Heijden
Assistent professor Vroegmoderne stadsgeschiedenis

Een belangrijke ontwikkeling in de geesteswetenschappen is de ontwikkeling van interdisciplinaire benaderingen