Alles is anders in Japan

Professor Dr. Wim J. Boot
Hoogleraar Japanse geschiedenis

De geesteswetenschappen zijn (in een variatie op Huizinga’s definitie van Geschiedenis) de vorm waarin de mensheid zich rekenschap geeft van zichzelf.

Groei en globalisering

Professor Dr. Jeroen Duindam
Professor Moderne Geschiedenis

We hebben een hoger gehalte nationaal gerichte kopstukken in het vak dan dertig jaar geleden, daarnaast weliswaar méér globalisten, maar zeker ook minder kenners van verschillende landen in Europa.

Het gesprek van cultuur over zichzelf

Dr. Arie Steensel
Postdoc, Veni-onderzoeker Middeleeuwse urbane geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling in de historische wetenschappen is de trend naar een grotere interdisciplinaire oriëntatie

Geen Two Cultures, maar Diderot

Professor dr. Reinier Salverda
Directeur-bestuurder Fryske Akademy (KNAW) en bijzonder hoogleraar Nederlandse taal en literatuur

In ons land kennen we niet zoals in Frankrijk een figuur als Jacques Attali (°1943,…  Lees deze bijdrage

De spiegel van Noord-Korea

Professor Dr. Remco Breuker
Professor Korea studies en programmadirecteur Master Azië studies

Ik ben actief in de Azië studies, de historische en culturele studie van Korea om…  Lees deze bijdrage

Data-gestuurde infrastructuur

Professor Dr. José van Dijck
Professor in Vergelijkende Mediastudies

In mijn vakgebied (mediastudies) is de belangrijkste ontwikkeling op dit moment de snelle groei van een data-gestuurde infrastructuur.

Wij zijn (gelukkig) niet ons brein

Professor Dr. Hans Radder
Professor Filosofie van wetenschap en technologie

Een democratisch verantwoorde omgang met de complexiteit en onzekerheid van heden en toekomst vereist het inzetten van alle middelen waarover we beschikken.