Nieuwe tools om literatuur te lezen

Professor Dr. Karina van Dalen-Oskam
Professor Computationele Literatuurstudies (UvA) en onderzoeksleider Textual Scholarship and Literary Studies (Huygens Instituut)

Onderzoekers in de literatuurwetenschap hebben steeds meer materiaal in digitale vorm tot hun beschikking, waardoor…  Lees deze bijdrage

Taalverandering is van alle tijden

Professor dr. Muriel Norde
Hoogleraar Scandinavische talen en literatuur

Wat ik zelf de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen decennia vind is het onderzoek naar grammaticalisatie, een proces van taalverandering waarbij geleidelijk nieuwe grammaticale elementen of structuren ontstaan.

Criminologen en sociologen

Dr. Manon van der Heijden
Assistent professor Vroegmoderne stadsgeschiedenis

Een belangrijke ontwikkeling in de geesteswetenschappen is de ontwikkeling van interdisciplinaire benaderingen

Het verleden in het heden

Professor Dr. Susan Legêne
Hoogleraar Politieke geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling op het vakgebied van de geschiedschrijving betreft mijns inziens het onderzoek…  Lees deze bijdrage

De gefundeerde reflectie van de milieu-ethiek

Dr. Marc D. Davidson
Vidi onderzoeker aan Institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) Gastonderzoeker en lector bij de onderzoekgroep Ethiek en onderzoeksgroep Philosophy and Public Affairs

Hoe behoren de kosten van milieubescherming internationaal te worden verdeeld?

Verborgen informatiestromen

Professor dr. Ginette Verstraete
Hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen

Er zal steeds genoeg ruimte en geld moeten blijven voor fundamenteel onderzoek waarin de basis wordt gelegd voor diepgaande innovatie en kritiek en waarin korte termijnontwikkeling worden bijgestuurd.

Het streven naar verzoening

Professor Dr. Raymond Corbey
Bijzonder Hoogleraar Epistemologie van de archeologie en universitair hoofddocent Wijsgerige antropologie

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? Het streven naar “consilientie”,…  Lees deze bijdrage