Een wereldwijde vergelijkende aanpak

Professor dr. Karin Hofmeester
Senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Een veelbelovende ontwikkeling in ons vakgebied is de wereldwijde aanpak.

Het filosofisch denken

Professor Dr. Willem B. Drees
Hoogleraar Godsdienstwijsbegeerte en ethiek

Het filosofische denken (en dat is meer dan de disciplinaire filosofie en anders dan de bestudering van filosofen als historisch gegeven) staat telkens op het snijvlak van twee invalshoeken: een insiders-perspectief

De vruchten van de alfawetenschap

Professor Dr. Cornelius Hasselblatt
Hoogleraar Finoegrische talen en culturen

Onderzoek naar oorsprong en afkomst van de Finoegrische talen is nog steeds boeiend en er is veel beweging.

Een nieuw elan in de wijsbegeerte

Dr Sjoerd van Tuinen
Assistent professor Filosofie van mens en cultuur

Binnen de (Continentale) wijsbegeerte is, dankzij de blogosfeer, in de laatste jaren een tamelijk zelfbewuste stroming van ‘speculatieve filosofie’ ontstaan

Wij zijn (gelukkig) niet ons brein

Professor Dr. Hans Radder
Professor Filosofie van wetenschap en technologie

Een democratisch verantwoorde omgang met de complexiteit en onzekerheid van heden en toekomst vereist het inzetten van alle middelen waarover we beschikken.

Het streven naar verzoening

Professor Dr. Raymond Corbey
Bijzonder Hoogleraar Epistemologie van de archeologie en universitair hoofddocent Wijsgerige antropologie

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? Het streven naar “consilientie”,…  Lees deze bijdrage

Globalisering en digitalisering

Professor Dr. Jos Swanenburg
Bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur in Brabant

Ik zie de toekomst van de dialectologie niet langer als de toekomst van een autonoom vakgebied, maar als de toekomst van gedetailleerde kennisverwerving die noodzakelijk is binnen de geesteswetenschappen.

Ruimte voor esoterische tradities

Professor Dr. Wouter J. Hanegraaff
Hoogleraar Geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen

Het belang van de geesteswetenschappen valt ten enen male niet uit te leggen binnen een neoliberaal paradigma waarin het te bereiken “doel” per definitie in kwantificeerbare (economische, financiële) termen moet worden gedefinieerd