Over geesteswetenschap

Professor dr. Paul van Tongeren
Hoogleraar Wijsgerige Ethiek

Over “de” geesteswetenschappen kan moeilijk iets in het algemeen gezegd worden: ze zijn niet altijd…  Lees deze bijdrage

De globalisering van nationalisme

Dr. Michiel Leezenberg
Assistent-professor Wetenschapsfilosofie

Ondanks de toenemende globalisering van economisch handelen en cultureel leven zijn nationalistische en andere vormen van identiteitsdenken de afgelopen jaren alleen maar sterker geworden.

Nadenken over fundamentele concepten

Professor Dr. Marcus Düwell
Hoogleraar wijsgerige ethiek

In de praktische filosofie/ethiek zijn met name ontwikkelingen interessant die vragen naar moraal en politiek weten te verbinden met discussies rond metafysica, antropologie en sociaalfilosofie.

‘’De waarheid’’ als these

Professor Dr. Josef Früchtl
Hoogleraar Filosofie van Kunst en Cultuur

De meest veelbelovende ontwikkeling in het vakgebied van de wijsbegeerte is de opheffing van theoretische frontlijnen.

De comeback van de fenomenologie

Professor dr. Heleen Pott
Socrates-hoogleraar Cultuurfilosofie en grondslagen van het humanisme

De interessantste ontwikkeling is de comeback van de fenomenologie

Wij zijn (gelukkig) niet ons brein

Professor Dr. Hans Radder
Professor Filosofie van wetenschap en technologie

Een democratisch verantwoorde omgang met de complexiteit en onzekerheid van heden en toekomst vereist het inzetten van alle middelen waarover we beschikken.

Ideeën voorzien van context

Professor dr. Sjaak Koenis
Hoogleraar Sociale filosofie

We moeten onze ideeën over rechtvaardigheid, vrijheid, enz. niet in een universalistisch en/of ahistorisch domein funderen

Het overschrijden van traditionele grenzen

Professor dr. Maureen Sie
Hoogleraar meta-ethiek en morele psychologie

De grenzen van de verschillende wetenschapsgebieden zijn gaan schuiven en steeds meer wetenschappers uit verschillende disciplines werken samen

Een nieuw elan in de wijsbegeerte

Dr Sjoerd van Tuinen
Assistent professor Filosofie van mens en cultuur

Binnen de (Continentale) wijsbegeerte is, dankzij de blogosfeer, in de laatste jaren een tamelijk zelfbewuste stroming van ‘speculatieve filosofie’ ontstaan

Het streven naar verzoening

Professor Dr. Raymond Corbey
Bijzonder Hoogleraar Epistemologie van de archeologie en universitair hoofddocent Wijsgerige antropologie

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? Het streven naar “consilientie”,…  Lees deze bijdrage

De spagaat van de filosofie

Professor Dr. René Boomkens
Professor sociale en culturele filosofie

Mijn vakgebied, de filosofie, verkeert in een spagaat.

De mens als constante uitdaging

Professor Dr. Rosi Braidotti
Directeur Centre for the Humanities

Binnen mijn onderzoeksgebied van continentale filosofie en kritische en feministische theorie neem ik drie belangrijke ontwikkelingen waar

De gefundeerde reflectie van de milieu-ethiek

Dr. Marc D. Davidson
Vidi onderzoeker aan Institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) Gastonderzoeker en lector bij de onderzoekgroep Ethiek en onderzoeksgroep Philosophy and Public Affairs

Hoe behoren de kosten van milieubescherming internationaal te worden verdeeld?

Computers in de Filosofie

Professor Dr. Arianna Betti, Dr. Hein van den Berg & Jeroen Smid, MA
Professor in Taalfilosofie, Wijsbegeerte & Institute for Logic, Language and Computation; Universitair docent (RuG) en Postdoc Geschiedenis van de Filosofie (VU) & PhD-student in Theoretische filosofie

De ontwikkeling van computertechnologieën veranderen de geesteswetenschappen ingrijpend