Geesteswetenschap sensibiliseert en beweegt

Professor dr. Inger Leemans & Dr. Kristine Steenbergh
Hoogleraar Cultuurgeschiedenis & Universitair Docent Engelse taal en cultuur

Een van de sterke punten van geesteswetenschappers is hun flexibiliteit.

Hoe ziet de taalkunde er over 50 jaar uit?

Professor dr. Arjen P. Versloot
Hoogleraar Germaanse Taalkunde (Scandinavisch, Duits en Fries)

Wie een beetje verder kijkt dan alleen de taalkunde kan zich afvragen of de paradigma’s van de taalkunde wel zoveel met taal zelf te maken hebben.

Data-gestuurde infrastructuur

Professor Dr. José van Dijck
Professor in Vergelijkende Mediastudies

In mijn vakgebied (mediastudies) is de belangrijkste ontwikkeling op dit moment de snelle groei van een data-gestuurde infrastructuur.

Het filosofisch denken

Professor Dr. Willem B. Drees
Hoogleraar Godsdienstwijsbegeerte en ethiek

Het filosofische denken (en dat is meer dan de disciplinaire filosofie en anders dan de bestudering van filosofen als historisch gegeven) staat telkens op het snijvlak van twee invalshoeken: een insiders-perspectief

Groei en globalisering

Professor Dr. Jeroen Duindam
Professor Moderne Geschiedenis

We hebben een hoger gehalte nationaal gerichte kopstukken in het vak dan dertig jaar geleden, daarnaast weliswaar méér globalisten, maar zeker ook minder kenners van verschillende landen in Europa.

Het verleden in het heden

Professor Dr. Susan Legêne
Hoogleraar Politieke geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling op het vakgebied van de geschiedschrijving betreft mijns inziens het onderzoek…  Lees deze bijdrage

Taalverandering is van alle tijden

Professor dr. Muriel Norde
Hoogleraar Scandinavische talen en literatuur

Wat ik zelf de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen decennia vind is het onderzoek naar grammaticalisatie, een proces van taalverandering waarbij geleidelijk nieuwe grammaticale elementen of structuren ontstaan.

De hedendaagse inspiratie

Professor dr. Kees Ribbens
Senior onderzoeker publieke geschiedenis en bijzonder hoogleraar Populair historische cultuur en oorlog

Het vakgebied van de geschiedbeoefening is sterk gebaat bij de toenemende, soms schoksgewijze verbreding van het perspectief.

Een interactieve revolutie

Professor dr. Peter Romijn
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar 21e eeuwse geschiedenis

Het belang van de geesteswetenschappen is volgens mij dat ze mensen helpen na te denken over de manier waarop het materieel waarneembare universum wordt onderzocht en geïnterpreteerd

Een aangeboren mentale fundering

Professor dr Johan Rooryck
Professor Franse linguïstiek

Naar mijn mening ligt de grote uitdaging van de geesteswetenschappen in haar interactie met de cognitieve wetenschappen

Een wereldwijde vergelijkende aanpak

Professor dr. Karin Hofmeester
Senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Een veelbelovende ontwikkeling in ons vakgebied is de wereldwijde aanpak.

Computationele analyses op melodieën

Dr. Aline Honingh & Dr. Anja Volk
VENI (postdoc) onderzoeker Computationele muziekwetenschap & Assistent-professor Computationele muziekwetenschappen en leider VIDI-project MUSIVA

Computationele muziekwetenschap: Een nieuw perspectief op muziek Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling…  Lees deze bijdrage

Het uitrijpen van de taaltechnologie

Professor Dr. Franciska de Jong
Hoogleraar Taaltechnologie en directeur Erasmus Studio

De taal- en spraaktechnologie is onderdeel geworden van het leven van alledag.

De wetmatigheden van taal

Professor dr. Nicoline van der Sijs
Hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld en projectleider Nederlab bij het Meertens Instituut

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? In mijn vakgebied, de…  Lees deze bijdrage

Het gesprek van cultuur over zichzelf

Dr. Arie Steensel
Postdoc, Veni-onderzoeker Middeleeuwse urbane geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling in de historische wetenschappen is de trend naar een grotere interdisciplinaire oriëntatie

Globalisering en digitalisering

Professor Dr. Jos Swanenburg
Bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur in Brabant

Ik zie de toekomst van de dialectologie niet langer als de toekomst van een autonoom vakgebied, maar als de toekomst van gedetailleerde kennisverwerving die noodzakelijk is binnen de geesteswetenschappen.

Donkere wolken

Professor dr. Mariken Teeuwen
Senior onderzoeker bij het Huygens ING en bijzonder hoogleraar Transmissie van Middeleeuwse Latijnse Teksten

De meest veelbelovende ontwikkeling voor mij is de toenemende mate waarin digitale facsimiles van middeleeuwse handschriften beschikbaar zijn op internet.

Een nieuw elan in de wijsbegeerte

Dr Sjoerd van Tuinen
Assistent professor Filosofie van mens en cultuur

Binnen de (Continentale) wijsbegeerte is, dankzij de blogosfeer, in de laatste jaren een tamelijk zelfbewuste stroming van ‘speculatieve filosofie’ ontstaan

Verborgen informatiestromen

Professor dr. Ginette Verstraete
Hoogleraar Algemene Cultuurwetenschappen

Er zal steeds genoeg ruimte en geld moeten blijven voor fundamenteel onderzoek waarin de basis wordt gelegd voor diepgaande innovatie en kritiek en waarin korte termijnontwikkeling worden bijgestuurd.

The Future of the Humanities

Professor dr. Frank van Vree
Decaan Geesteswetenschappen

Are the humanities really in dire straits in the Netherlands and elsewhere, or is that merely the case for certain subject fields and disciplines?

“Hun hebben dat gezegd”

Professor dr. Hans Bennis
Directeur Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar Taalvariatie

Een belangrijke ontwikkeling in de Geesteswetenschappen van dit moment is de introductie van geavanceerde technologie…  Lees deze bijdrage

Het verleden als maatschappelijk weerbericht

Professor Dr Antal van den Bosch
Hoogleraar spraak- en taaltechnologie

De geesteswetenschap onderzoekt de producten van de menselijke geest: hoe wij bijvoorbeeld met taal informatie en kennis overdragen.

De mens als constante uitdaging

Professor Dr. Rosi Braidotti
Directeur Centre for the Humanities

Binnen mijn onderzoeksgebied van continentale filosofie en kritische en feministische theorie neem ik drie belangrijke ontwikkelingen waar

Geesteswetenschappers, pas op uw zaak!

Dr. Stefan Couperus
Postdoc onderzoeker Politieke geschiedenis

Geen enkel (symbolisch) systeem kan zo idiosyncratisch en fluïde tegelijk zijn als taal, zonder dat het zijn functie of betekenis verliest

Nieuwe tools om literatuur te lezen

Professor Dr. Karina van Dalen-Oskam
Professor Computationele Literatuurstudies (UvA) en onderzoeksleider Textual Scholarship and Literary Studies (Huygens Instituut)

Onderzoekers in de literatuurwetenschap hebben steeds meer materiaal in digitale vorm tot hun beschikking, waardoor…  Lees deze bijdrage

Het spook van de globalisering

Dr. Peter van Dam
Universitair docent Globalisering, Religie en Transnationale Civil Society

Geschiedschrijving geeft houvast in de onontkoombare stroom van de tijd. Ze biedt oriëntatie bij de…  Lees deze bijdrage

Computers in de Filosofie

Professor Dr. Arianna Betti, Dr. Hein van den Berg & Jeroen Smid, MA
Professor in Taalfilosofie, Wijsbegeerte & Institute for Logic, Language and Computation; Universitair docent (RuG) en Postdoc Geschiedenis van de Filosofie (VU) & PhD-student in Theoretische filosofie

De ontwikkeling van computertechnologieën veranderen de geesteswetenschappen ingrijpend