Groei en globalisering

Professor Dr. Jeroen Duindam
Professor Moderne Geschiedenis

We hebben een hoger gehalte nationaal gerichte kopstukken in het vak dan dertig jaar geleden, daarnaast weliswaar méér globalisten, maar zeker ook minder kenners van verschillende landen in Europa.

Het verleden in het heden

Professor Dr. Susan Legêne
Hoogleraar Politieke geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling op het vakgebied van de geschiedschrijving betreft mijns inziens het onderzoek…  Lees deze bijdrage

Voorbij het benarde nationale

Professor dr. Henk van Nierop
Hoogleraar Moderne geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling in mijn vakgebied, de vroegmoderne geschiedenis, is de internationalisering van het vak.

Bildung!

Professor Dr. André Gerrits
Professor Russische geschiedenis en politiek

Het gaat crescendo met de geesteswetenschappen in Nederland.

Wetenschappelijke ontwikkeling of doorbraak?

Professor dr. Ido de Haan
Hoogleraar Geschiedenis na 1500

Wat mij betreft gaat het om de ontwikkeling, toekomst en belang van de geschiedwetenschap. Daar vallen twee verhalen over te vertellen.

De hedendaagse inspiratie

Professor dr. Kees Ribbens
Senior onderzoeker publieke geschiedenis en bijzonder hoogleraar Populair historische cultuur en oorlog

Het vakgebied van de geschiedbeoefening is sterk gebaat bij de toenemende, soms schoksgewijze verbreding van het perspectief.

Criminologen en sociologen

Dr. Manon van der Heijden
Assistent professor Vroegmoderne stadsgeschiedenis

Een belangrijke ontwikkeling in de geesteswetenschappen is de ontwikkeling van interdisciplinaire benaderingen

Een interactieve revolutie

Professor dr. Peter Romijn
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar 21e eeuwse geschiedenis

Het belang van de geesteswetenschappen is volgens mij dat ze mensen helpen na te denken over de manier waarop het materieel waarneembare universum wordt onderzocht en geïnterpreteerd

Een wereldwijde vergelijkende aanpak

Professor dr. Karin Hofmeester
Senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Een veelbelovende ontwikkeling in ons vakgebied is de wereldwijde aanpak.

Het gesprek van cultuur over zichzelf

Dr. Arie Steensel
Postdoc, Veni-onderzoeker Middeleeuwse urbane geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling in de historische wetenschappen is de trend naar een grotere interdisciplinaire oriëntatie

Donkere wolken

Professor dr. Mariken Teeuwen
Senior onderzoeker bij het Huygens ING en bijzonder hoogleraar Transmissie van Middeleeuwse Latijnse Teksten

De meest veelbelovende ontwikkeling voor mij is de toenemende mate waarin digitale facsimiles van middeleeuwse handschriften beschikbaar zijn op internet.

Alles is anders in Japan

Professor Dr. Wim J. Boot
Hoogleraar Japanse geschiedenis

De geesteswetenschappen zijn (in een variatie op Huizinga’s definitie van Geschiedenis) de vorm waarin de mensheid zich rekenschap geeft van zichzelf.

Geesteswetenschappers, pas op uw zaak!

Dr. Stefan Couperus
Postdoc onderzoeker Politieke geschiedenis

Geen enkel (symbolisch) systeem kan zo idiosyncratisch en fluïde tegelijk zijn als taal, zonder dat het zijn functie of betekenis verliest

Het spook van de globalisering

Dr. Peter van Dam
Universitair docent Globalisering, Religie en Transnationale Civil Society

Geschiedschrijving geeft houvast in de onontkoombare stroom van de tijd. Ze biedt oriëntatie bij de…  Lees deze bijdrage