Het belang van kunstgeschiedenis

Dr. Sandra Kisters
Moderne en hedendaagse beeldende kunst

Kunst ontstaat niet in een vacuüm, gemaakt door een geïsoleerd genie in een eenzaam atelier, maar wordt beïnvloed door de tijd en plaats waar zij wordt gemaakt.

HET Nederlands bestaat alleen in ons hoofd

Professor Dr. Leonie Cornips & Dr. Vincent de Rooij
Onderzoeker variatielinguïstiek en bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg & Assistent-professor aan afdeling Sociologie en Antropologie

Het proces van mondialisering heeft oude vertrouwde concepten en kaders in de taalkunde, sociolinguïstiek en…  Lees deze bijdrage

Kritiek zonder identiteitspolitiek

Dr. Iris van der Tuin
Universitair docent Genderstudies en Wetenschapsfilosofie en postdoc, NWO veni onderzoeker

Genderstudies zijn eind jaren zeventig opgericht als ‘vrouwenstudies’ en stammen uit het activisme van de…  Lees deze bijdrage

Geesteswetenschappers moeten vuile handen durven maken!

Dr Marjan Groot & Professor dr. Robert Zwijnenberg
Theorie en Geschiedenis van Design en Decorative Art & Hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de relatie tussen kunst en wetenschap

De ontwikkelingen binnen de levenswetenschappen zijn en zullen van grote invloed zijn op onze samenleving en culturele opvattingen over wie en wat we zijn als mens.

‘’De waarheid’’ als these

Professor Dr. Josef Früchtl
Hoogleraar Filosofie van Kunst en Cultuur

De meest veelbelovende ontwikkeling in het vakgebied van de wijsbegeerte is de opheffing van theoretische frontlijnen.

De comeback van de fenomenologie

Professor dr. Heleen Pott
Socrates-hoogleraar Cultuurfilosofie en grondslagen van het humanisme

De interessantste ontwikkeling is de comeback van de fenomenologie

Wij zijn (gelukkig) niet ons brein

Professor Dr. Hans Radder
Professor Filosofie van wetenschap en technologie

Een democratisch verantwoorde omgang met de complexiteit en onzekerheid van heden en toekomst vereist het inzetten van alle middelen waarover we beschikken.

De hedendaagse inspiratie

Professor dr. Kees Ribbens
Senior onderzoeker publieke geschiedenis en bijzonder hoogleraar Populair historische cultuur en oorlog

Het vakgebied van de geschiedbeoefening is sterk gebaat bij de toenemende, soms schoksgewijze verbreding van het perspectief.

Een interactieve revolutie

Professor dr. Peter Romijn
Hoofd onderzoeksafdeling en hoogleraar 21e eeuwse geschiedenis

Het belang van de geesteswetenschappen is volgens mij dat ze mensen helpen na te denken over de manier waarop het materieel waarneembare universum wordt onderzocht en geïnterpreteerd

Tegendruk aan verkeerde zekerheden

Professor Dr. Annelies van Heijst
Hoogleraar Zorg, Cultuur en Caritas

Geesteswetenschappen hebben de tools om tegendruk te bieden aan te vlug verkregen of verkeerde zekerheden.

Een wereldwijde vergelijkende aanpak

Professor dr. Karin Hofmeester
Senior onderzoeker bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis

Een veelbelovende ontwikkeling in ons vakgebied is de wereldwijde aanpak.

Mode als vertoog

Professor dr. Anneke Smelik
Hoogleraar Visuele Cultuur

De huidige samenleving vraagt om een benadering die over de grenzen van disciplines heen kijkt.

Het gesprek van cultuur over zichzelf

Dr. Arie Steensel
Postdoc, Veni-onderzoeker Middeleeuwse urbane geschiedenis

De meest veelbelovende ontwikkeling in de historische wetenschappen is de trend naar een grotere interdisciplinaire oriëntatie

Globalisering en digitalisering

Professor Dr. Jos Swanenburg
Bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur in Brabant

Ik zie de toekomst van de dialectologie niet langer als de toekomst van een autonoom vakgebied, maar als de toekomst van gedetailleerde kennisverwerving die noodzakelijk is binnen de geesteswetenschappen.

De spagaat van de filosofie

Professor Dr. René Boomkens
Professor sociale en culturele filosofie

Mijn vakgebied, de filosofie, verkeert in een spagaat.

Het verleden als maatschappelijk weerbericht

Professor Dr Antal van den Bosch
Hoogleraar spraak- en taaltechnologie

De geesteswetenschap onderzoekt de producten van de menselijke geest: hoe wij bijvoorbeeld met taal informatie en kennis overdragen.

De spiegel van Noord-Korea

Professor Dr. Remco Breuker
Professor Korea studies en programmadirecteur Master Azië studies

Ik ben actief in de Azië studies, de historische en culturele studie van Korea om…  Lees deze bijdrage