Over geesteswetenschap

Professor dr. Paul van Tongeren
Hoogleraar Wijsgerige Ethiek

Over “de” geesteswetenschappen kan moeilijk iets in het algemeen gezegd worden: ze zijn niet altijd…  Lees deze bijdrage

Het streven naar verzoening

Professor Dr. Raymond Corbey
Bijzonder Hoogleraar Epistemologie van de archeologie en universitair hoofddocent Wijsgerige antropologie

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? Het streven naar “consilientie”,…  Lees deze bijdrage

Geesteswetenschappers, pas op uw zaak!

Dr. Stefan Couperus
Postdoc onderzoeker Politieke geschiedenis

Geen enkel (symbolisch) systeem kan zo idiosyncratisch en fluïde tegelijk zijn als taal, zonder dat het zijn functie of betekenis verliest