HET Nederlands bestaat alleen in ons hoofd

Professor Dr. Leonie Cornips & Dr. Vincent de Rooij
Onderzoeker variatielinguïstiek en bijzonder hoogleraar taalcultuur in Limburg & Assistent-professor aan afdeling Sociologie en Antropologie

Het proces van mondialisering heeft oude vertrouwde concepten en kaders in de taalkunde, sociolinguïstiek en…  Lees deze bijdrage

Het uitrijpen van de taaltechnologie

Professor Dr. Franciska de Jong
Hoogleraar Taaltechnologie en directeur Erasmus Studio

De taal- en spraaktechnologie is onderdeel geworden van het leven van alledag.

De wetmatigheden van taal

Professor dr. Nicoline van der Sijs
Hoogleraar Historische taalkunde van het Nederlands in de digitale wereld en projectleider Nederlab bij het Meertens Instituut

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied? In mijn vakgebied, de…  Lees deze bijdrage

Globalisering en digitalisering

Professor Dr. Jos Swanenburg
Bijzonder hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur in Brabant

Ik zie de toekomst van de dialectologie niet langer als de toekomst van een autonoom vakgebied, maar als de toekomst van gedetailleerde kennisverwerving die noodzakelijk is binnen de geesteswetenschappen.

“Hun hebben dat gezegd”

Professor dr. Hans Bennis
Directeur Meertens Instituut en bijzonder hoogleraar Taalvariatie

Een belangrijke ontwikkeling in de Geesteswetenschappen van dit moment is de introductie van geavanceerde technologie…  Lees deze bijdrage

Het verleden als maatschappelijk weerbericht

Professor Dr Antal van den Bosch
Hoogleraar spraak- en taaltechnologie

De geesteswetenschap onderzoekt de producten van de menselijke geest: hoe wij bijvoorbeeld met taal informatie en kennis overdragen.