‘’De waarheid’’ als these

Professor Dr. Josef Früchtl
Hoogleraar Filosofie van Kunst en Cultuur

De meest veelbelovende ontwikkeling in het vakgebied van de wijsbegeerte is de opheffing van theoretische frontlijnen.

Genot is een kunst

Professor dr. Maaike Meijer
Hoogleraar studies van gender en diversiteit

Geesteswetenschappen brengen vreugde en kwaliteit in het individuele mensenleven en in de maatschappij.

De comeback van de fenomenologie

Professor dr. Heleen Pott
Socrates-hoogleraar Cultuurfilosofie en grondslagen van het humanisme

De interessantste ontwikkeling is de comeback van de fenomenologie

Criminologen en sociologen

Dr. Manon van der Heijden
Assistent professor Vroegmoderne stadsgeschiedenis

Een belangrijke ontwikkeling in de geesteswetenschappen is de ontwikkeling van interdisciplinaire benaderingen

Computationele analyses op melodieën

Dr. Aline Honingh & Dr. Anja Volk
VENI (postdoc) onderzoeker Computationele muziekwetenschap & Assistent-professor Computationele muziekwetenschappen en leider VIDI-project MUSIVA

Computationele muziekwetenschap: Een nieuw perspectief op muziek Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling…  Lees deze bijdrage

Mode als vertoog

Professor dr. Anneke Smelik
Hoogleraar Visuele Cultuur

De huidige samenleving vraagt om een benadering die over de grenzen van disciplines heen kijkt.