Het filosofisch denken

Professor Dr. Willem B. Drees
Hoogleraar Godsdienstwijsbegeerte en ethiek

Het filosofische denken (en dat is meer dan de disciplinaire filosofie en anders dan de bestudering van filosofen als historisch gegeven) staat telkens op het snijvlak van twee invalshoeken: een insiders-perspectief

Ruimte voor esoterische tradities

Professor Dr. Wouter J. Hanegraaff
Hoogleraar Geschiedenis van de Hermetische filosofie en verwante stromingen

Het belang van de geesteswetenschappen valt ten enen male niet uit te leggen binnen een neoliberaal paradigma waarin het te bereiken “doel” per definitie in kwantificeerbare (economische, financiële) termen moet worden gedefinieerd

Religie als verschijnsel

Professor Dr. Ab de Jong
Hoogleraar Vergelijkende Godsdienstwetenschappen en wetenschappelijk directeur van het Leids Instituut voor Godsdienstwetenschappen

“Als je wilt weten hoe de toekomst van de geesteswetenschappen eruitziet,” zei een oude, inmiddels gepensioneerde Israëlische historicus me ooit, “dan moet je kijken wat er nu gebeurt met de theologische faculteiten in Europa; die kant gaan we uiteindelijk allemaal op.”