Kruisbestuivingen

Professor dr. Pieter Muysken
Hoogleraar Linguïstiek
Centre for Language Studies, Radboud Universiteit Nijmegen

Wat is, volgens u, de meest veelbelovende ontwikkeling in uw vakgebied?

Er zijn er veel dingen, maar het meest vernieuwend is de kruisbestuiving met de paleo-antropologie, archeologie en genetica in de fylogenetische modellering van taalverandering en –evolutie.Hoe ziet u de toekomst van uw discipline?

Ik denk dat de discipline onder vuur ligt, vanwege de algemene druk op het alfa-onderzoek, maar ook doordat het Chomskyaanse paradigma na bijna zestig jaar zijn glans verloren heeft maar nog wel (te) veel volgelingen heeft.

Wat is het belang van de geesteswetenschappen?

Het belang van de geesteswetenschappen is dat zij een instrumentarium bieden om culturele ontwikkelingen te analyseren. Dit belang wordt alleen gerealiseerd als de geesteswetenschappen nauw samenwerken met de andere menswetenschappen: de sociale en de biowetenschappen.


Andere bijdragen in Alfa en bèta worden één, Linguïstiek, Samen met de gamma’s, Samenwerken binnen de geesteswetenschappen